FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tacitus


Tacitus, Publius (?) alebo Gaius (?) Cornalius (asi 55-116?)

- rímski historik. Pochádzal pravdepodobne z jazdeckej rodiny, snáď z Gálie Narbonskej a v rímskom senáte bol homo novus. Už ako mladý bol vynikajúcim rečníkom. Úradnú kariéru začal za cisára Vespasiana, za Domitiana 88 bol praetorom a členom pätnásťčlenného kňazského kolégia a spolupôsobil pri organizovaní vtedajších storočných hier. 89-93 pobýval mimo Rímu, spravoval nietorú z cisárskych provincií, azda Belgickú Galiu, 97 ho Nerva menoval za konzula.