FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fytocenóza


fytocenóza

- rastlinné spoločenstvo - časť biocenózy, konkrétna forma spolužitia populácií viacerých druhov rastlín v istom prostredí, pre ktorú je charakteristické pomerne ustálené druhové zloženie, priestorové usporiadanie a fyziognómia ako odraz ekologických podmienok, vnútrosociálnych vzťahov a historického vývoja ( L165;+čé).