FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Formy vyučovania


formy vyučovania

- organizačné usporiadanie podmienok priebehu vyučovacieho procesu. Ide tu o usporiadanie podmienok z hľadiska organizačného charakteru práce učiteľa a počtu súčasne vyučovaných žiakov (individuálne, hromadné a zmiešané formy vyučovania); organizačného rámca priestoru a času vyučovania (vyučovacia hodina v triede, vyučovacia jednotka v školskej dielni, laboratóriu, na školskom pozemku, učebno-vyrobná jednotka, exkurzie, vychádzky, domáce práce a i.)

Zriedkavejšie sa v pedagogickej literatúre uvázda aj metodická forma vyučovania ( prednáška, seminár, pokus, beseda a i.) ( L188;258).