FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Forma - názory na ňu


forma - názory na ňu

forma (Albert Veľký)
forma (Aristoteles)

forma (Hegel, G. W. F.)

forma (Kant, I.)

forma (Tomáš Akvinský)