FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Forma (albert veľký)


forma ( Albert Velký)

- to, čo je všeobecné (273), čiže idea nezávislá od látky (273). Formy aktualizujúce látku sú odrazom tejto idey, ktorá vo veci (273) nemá bytie (nebo, ktoré vidím, je čosi iné ako nebo vôbec; v prvom prípade je látka spojená s formou, v druhom formou je však len to, čo je všeobecné, nespojené s látkou). Formy prajestvujúce v božskom (273) rozume počiatkami vecí, odovzdávané veciam prostredníctvom inštrumentálnych vlastných príčin (duchovné bytia, elementárne kvality a semená), ktoré sú riadené svetlom božského rozumu. Takto sú formy zároveň počiatkom jestvovania vecí, ako aj zdrojom ľudského poznania, ďaka čomu môže človek z foriem vecí usudzovať na prvé formy obsiahnuté v absolútnom rozume. Ľudská duša (273) ako forma bezprostredne pocházda od Boha (273) ( L23;271-272).