FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Financovanie


financovanie

- činnosť realizácie finančných vzťahov; poskytovanie, dávanie, vydávanie peňažných prostriedkov na niečo; nenávratné vydávanie peňažných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na určité ciele.

Financovanie je spôsob zabezpečovania peňažných potrieb jednotlivých ekonomických subjektov.

Pod financovaním sa niekedy rozumie investovanie, použitie finančných zdrojov ( L216;69 L163;291 L521;67).

---------------
financovanie>