FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vzťahy finančné


vzťahy finančné

- vzťahy, ktoré vznikajú pri tvorbe, rozdeľovaní a používaní penažných prostriedkov (fondov). Tieto finančné vzťahy sa niekedy označujú aj pojmom peňažné transakcie.

Finančné vzťahy súvisia so vznikom tovarovo-peňažných vzťahov a predstavujú peňažný styk medzi ekonomickými subjektmi v trhovej ekonomike. Činnosť realizácie finančných vzťahov sa považuje za financovanie ( L216;69).