FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia transcendentálna


filozofia transcendentálna

- pôvodne Kantova kritická filozofia, ktorej ústrednou myšlienkou je, že empirické nevyhnutne predpokladá neempirické. Podobne ako oko je podmienkou a predpokladom svojho zorného poľa a všetkého, čo sa v zornom poli nachádza, tak aj skúsenostne poznávajúci subjekt je podmienkou a predpokladom súhrnu toho, čo je mu v skúsenosti dané, teda všetkých skúsenostných predmetov alebo všetkých empirických predmetov celého nášho poznania.

-----------------------------
filozofia transcendentálna>