FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia (synkriticizmus)


filozofia ( synkriticizmus)

- činnosť odhaľovania, skúmania a rozširovania (vynachádzania) predpokladov premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a človeka na člena tohto spoločenstva.

Príklad predpokladu premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo:

Jedným z predpokladov premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo je hudba: už samo vykonávanie hudby pôsobí fyziologicky - ľudia spievajúci spoločne dýchajú v tom istom rytme a sú teda vo vzájomnom vnútornom vzťahu. Hudba pomáha k rytmizácii spoločnej činnosti a zapája tak činnosť každého do prežívania globálnej štruktúry. Hudba nás tak formuje na základe súhrnu jednotlivých ja pri oslavách, ceremóniách a obradoch. Ide tu o kulturotvorný účinok hudby.