FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia ąvajčiarska


filozofia ąvajčiarska filozofia ąvajčiarska (FT)

- do 2. svetovej vojny sa hovorilo skôr o filozofii vo ©vajčiarsku (Philosophie in der Schweiz). O vlastnej ąvajčiarskej filozofii sa hovorí najmä v spojení s menami P. Häberlina, F. Gonsetha, J. Piageta, H. Bartha, M. Landmanna a W. Ch. Zimmerliho.

------------------------
filozofia ąvajčiarska>