FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia nemecká


filozofia nemecká

- Nemci sa podieľali už na utváraní scholastiky, kedy písali po latinsky a so svojou filozofiou boli úzko spätý so zápdným, aristotelovsko-platónovsko- kresťanským myslením. Prvopočiatky filozofie, ktorú možno nazvať "nemeckou", predstavuje tzv. ženská mystika ( Frauenmystik).

--------------------
filozofia nemecká>