FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia japonská


filozofia japonská

- zatiaľčo si ostrovná ríša Japonsko zachovávala v rámci veľkého kultúrneho okruhu Číny svoju samostatnosť, japonská filozofia sa vyvíjala pod čínskym vplyvom až kým sa v 19. storočí po prvýkrát dostala do kontaktu s európskou kultúrou. Na druhej strane mala krajina predpoklady k tomu, aby svojským spôsobom ďalej rozvíjala budhizmus a konfucianizmus, ktorý do Japonska prišiel z Číny. (Cf. L154;352.)

Japonská filozofia je len dcérskou vetvou čínskej filozofie ( L61;7).

---------------------
filozofia japonská>