FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia česká


filozofia česká

- sa vyznačuje nechuťou k pestovaniu systematickej ("špekulatívnej") filozofie, preto v Čechách nevzniká "čistá" filozofia, lež filozofia nezriedka spojená s inými oblasťami duchovna - najmä s umením, náboženstvom, politikou, výchovou alebo špeciálnymi vedami. Českému mysleniu je bližšie nešpekulatívne, skôr k praktickým úlohám smerujúce kladenie filozofických otázok a hľadanie odpovede na ne. Českými filozofmi európskeho formátu sú najmä Komenský, Masaryk a Patočka.

------------------
filozofia česká>