FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia (aristoteles)


filozofia ( Aristoteles)

- súhrn všetkého vedenia (29), zvláštna, na skúsenosti vybudovaná veda (29) - múdrosť, ktorá vedie k poznaniu najvšeobecnejších, základných princípov a zákonitostí jestvovania a diania. V závislosti od toho, či uvažovanie a poznávanie týchto najvšeobecnejších zásad a zákonitostí zostáva vo sfére jestvovania vecí nezávislého od praktického použitia, alebo či tieto úvahy vedú k nejakej praktickej činnosti, delí Aristoteles filozofiu na filozofiu teoretickú (29) a filozofiu praktickú (29).

Osobytné miesto v celku filozofického vedenia zaujíma prvá filozofia (29) ( L23;103 L1281;128).