FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedenie (aristoteles)


vedenie ( Aristoteles)

- techné či epistémé - to, po čom od prirodzenosti túžia všetci ľudia (29). Vedenie ľudia získavajú skúsenosťou (29), vzniká zo skúsenosti, keď si človek z čiastočnej skúsenosti utvorí všeobecné pravidlo, no k vedeniu treba dôvod, treba poznať (29) podstatu javov, ich príčinnú súvislosť. Vedenie vyniká nad skúsenosťou istotou a úplnosťou ( L25;243).