FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia - pracoviská


filozofia - pracoviská (cf. aj knižnice)

Filozofické pracovisko je spoločenská inštitúcia umožňujúca tvorbu filozofických významových útvarov. Najdôležitejšími slovenskými filozofickými pracoviskami sú Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK a Ústav filozofie SAV v Bratislave.

-------------------------
filozofické pracoviská>