FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozof európsky


filozof európsky

- sa pokúša podať úplný a bezchybný systém svetového názoru, v ktorom by všetky vzťahy a skutočnosti viditeľného a neviditeľného sveta našli jednoznačné vysvetlenie, a obmedziť svoje myslenie na poznanie ( L414;29).