FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Faktor


faktor

- činiteµ, spolupôsobiaca, spoluurčujúca okolnos», dôvod, skutočnos».

---------
faktor>