FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Faktitívum


faktitívum ( lat.)

- lingv. prechodné odvodené sloveso s významom spôsobovať činnosť, urobiť takým, čo vyjadruje menný záĺlad, od ktorého je sloveso odvodené, napr. usušiť = urobiť suchým; faktitivne, kauzativne sloveso ( L163;275-276).