FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eurytmia


eurytmia (gr.)

- súmernosť, súlad, súhra častí a celku; pravideľnosť; vnútorná symetria.

V štylistike: esteticky pôsobivé usporiadanie prízvuku a dĺžky (úsekov) v reči.

V medicíne: pravidelný pulz.

V architektúre: komplex stavieb pôsobiaci asymetricky a harmonicky súcasne, pretože všetky časti celku sú podriadené spoločnému výtvarnému a architektonickému zámeru ( L163;265).