FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eocén


eocén (gr. éós - úsvit, zore, kainos - nový)

- stredné oddelenie paleogénu, ktoré r. 1833 definoval Ch. Lyell. Začalo sa pred 48 mil. rokmi a trvalo 13 mil. rokov. Delí sa na spodný (kuis), stredný (lutér) a vrchný (priabón). Hlavné skameneliny sú numulity. Do eocénu možno zaradiť väčšinu paleogénnych sedimentov na území Čiech a Slovenska ( L206;157).