FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Entyméma


entyméma ( gr.)

- v tradičnej logike: deduktívny úsudok,v ktorom nie je v zjavnej forme vyjadrená niektorá čas»: alebo jedna z premís, alebo záver.