FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Energetizmus


energetizmus

- filozofická koncepcia, ktorú rozvinul koncom 19. stor. W. F. Ostwald, Mach a ďalší filozofi alebo prírodovedci a podľa ktorej sú všetky javy prírody premenami energie zbavenej materiálneho základu.