FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Element


element ( lat. elementum - pralátka, živel, prvok)

- prvok; objekt patriaci do istého systému, v rámci ktorého sa chápe ako nedeliteľný, napr. atóm v systéme molekuly, elektrón v systéme atómu atď.