FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Džinizmus


džinizmus

- nábožensko-filozofický systém, v mnohom podobný budhizmu, založený indickým mudrcom Mahávírom. Džinizmus je vedľa budhizmu najvýznamnejší prúd indickej filozofie, ktorý sa odtrhol od hinduizmu. S budhizmom sú obdob predovšetkým v tom, že tiež nemá kňažstvo, ale vedľa laikov len mníchov, nepozná obrady v magickom zmysle ani osobného boha, ktorý je nahradený kozmickým poriadkom - dharmou. Ak by sme chceli stručne charakterizovať karmanové náboženské systémy džinizmu a budhizmu, tak by sme mohli uviesť, že džinizmus je náboženstvo súcitu (ústredné miesto v ňom má ahimsá = neubližovanie) a budhizmus je nboženstvo sebazrieknutia (ústredné postavnei v ňom má neulpievanie).

Názov v sanskrite znie "džaina-dharma", t. j. "víťazný poriadok" či "poriadok víťazov", totiž nad karmanom, teda nad poriadkom odplaty, a tým aj nad kolobehom životov, samsárou. Výraz "džina" (víťaz) je titul hlásateľov tohto náboženstva, ktorého stúpenci sa nazývajú "džaina".

Rozšírenie džinizmu v Indii dnes nie je veľké, má asi niečo nad milión príslušníkov, a to hlavne v štátoch Rádžputána, Adžmér, Káthijávar, Karnátak, Maháráštra a Madhjapradéš. To je menej než pol percenta obyvateľov Indie. Napriek tomu má džinizmus značný význam predovšetkým kultúrny a mravný. Vnášal po tisíčročia do indickej spoločnosti humánne zásady, predovšetkým príkaz "neubližovať" živým tvorom (po sanskritsky: ahimsá). Ovplyvňoval najmä zákonodarstvo a súdnictvo, ale aj vývoj indickej literatúry, hlavne v drávidských jazykoch, a výtvarné umenie predovšetkým v južných oblastiach.džinizmus>