FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mahávíra


Mahávíra (= veľký hrdina) (okolo 549 - okolo 477 pr. n. l.) = Džina (= víťaz)
pôvodným menom: Vardhamána (= Rastúci)
Kód: 287

- zakladateľ džinizmu. Učenie Mahávíru vychádza z postulátu nekonečného počtu nesmrteľných duší majúcich veľkosť a tvar tela, v ktorom sídlia, a vyznačujúcich sa neobmedzenou silou, blaženosťou a nazeraním. Tieto duše sú teda aktívne. Tieto neobmedzené potencie duší sú však oslabované tým, ako sú duše v telách nútené žiť vo svete.

Celá činnosť (myšlienkou, rečou i skutkom) necháva do duší prenikať jemnú hmotu rozptýlenú v kozme, ktorú džinisti nazývajú karma.

-----------
Mahávíra>