FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Durkheim, e.


Durkheim, Emile (15. 4. 1858 Epinal - 15. 11. 1917 Paríž) Kód: 68

- francúzsky filozof, najvýznamnejší francúzsky sociológ a tvorca francúzske sociologickej školy, od 1902 profesor na Sorbonne. V Paríži vytvori sociologické stredisko, ktoré malo vplyv nielen vo Francúzsku, ale aj v iných krajniách. Časopis L'Anné Sociologique (1896-1913), ktorého bol zakladateľom a vydavateľom, uverejňoval práce vedcov všetkých krajín zo všetkých odborov sociológie a príbuzných vied, monografických prác, teoretických rozpráv, kritík a recenzií. Prvá svetová vojna toto stredisko rozbila.

Všeobecná koncepcia Durkheimovej sociuológie sa opiera o pozitivistickú teóriu vedy.

Durkheim vychádza z faktu sociálnej väzby človeka, ktorá sa jednotlivcovi nanucuje. Deľba práca stavia jednotlivca do siete príčin a následkov, ktorú nemôže ovládnuť. Osobnosť jednoltivca pohlcuje osobnosť kolektívu. Durkheim zastával koncepciu kolektívnych predstáv.

Durkheim je zástancom sociologizmu, podľa ktorého je spoločnosť základnou sférou ľudského života, z ktorej sú odvodené všetky ostatné, teda biologické a psychické javy, a ktorú treba skúmať špecifickou sociologickou metódou.Durkheim, E.>