FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Duch svetový (hegel, g. w. f.)


duch svetový ( Hegel, G. W. F.)

- absolútno (12), absolútna idea (12), svetový rozum, základ všetkýc prírodných a spoločenských javov, všetok svetový proces prechádzajúci

1. etapou bytia osebe ( idea (12) mimo času a priestoru, jej vývoj v jej vlastnom lone v podobe bytia (12), podstaty (12) a pojmu (12)). Táto etapa je predmetom skúmania logiky (12);

2. etapou inobytia ( príroda (12)). Táto etapa predmetom skúmania v rámci filozofie prírody (12);

3. etapou bytia osebe a pre seba ( duch (12) ako prekonaie prírody). Táto etapa je predmetom filozofie ducha (12).

Sledovanie vývoja svetového ducha myslením je filozofia (12).