FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Idea absolútna (hegel, g. w. f.)


idea absolútna ( Hegel, G. W. F.)

- rozvinutie pojmu (12) do plnosti konkrétnej totality, absolútna a úplná pravda, idea mysliaca samu seba. V absolútnej idey dosahuje absolútno (12) svoje plne konkrétne bytie, opúą»a slobodné médium čistého myslenia a prechádza do prírody (12) ako svojho inobytia ( L110;59).