FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dráha (fyzika)


dráha ( fyzika)

- súhrn všetkých polôh, ktoré hmotný bod pri svojom pohybe v určitom časovom intervale postupne zaujíma. Dráha hmotného bodu je vždy spojitá čiara. Podľa tvaru môže byť priamkou alebo ľubovoľnou krivkou. Dĺžka prebehnutej dráhy závisí od času trvania pohybu, je funkciou času. Matematický výraz, ktorý udáva dĺžku dráhy ako funkciu času, nazýva sa zákonom dráhy ( L472;106).