FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Doprava


doprava

- v ekonómii: odvetvie národného hospodárstva zabezpečujúce prepravu osôb vecí.

V polytechnickom zmysle ide o činnos», organizáciu a prostriedky na prepravu osôb, zvierat, materiálu a predmetov a na obsluhu a pohyb vozidiel L159;83).doprava>