FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Domov


domov

- miesto, kde sme sa narodili, kde žijeme a bývame; rodný dom, príbytok, rodinný kruh, obec, kraj, vlasť ( L207;296). Protikladom domova je cudzosť