FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diogenes zo seleukeie


Diogenes zo Seleukeie v Babylónii (okolo 240 pr. n. l. - pred 150 pr. n. l. Seleukeia v Babylónii ?)

- grécky filozof, predstaviteľ stoickej školy, žiak Chrysippov. 156/5 prišie spolu s Karneadom a peripatetikom Kritolaom z Fasélidy do Ríma, kde sa zaslúžil o popularizáciu stoicizmu medzi rímskou aristokraciou. Jeho najvýznamnejším žiakom bol Panaitios.