FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kritolaos z fasélidy


Kritolaos z Fasélidy (2. stor. pr. n. l.)

- grécky filozof, predstaviteľ peripatetizmu. V r. 155 prišiel do Ríma spolu s akademikom Karneadom a stoikom Diogenom zo Seleukeie z Atén s diplomatickým poslaním; všetci využili dlhší pobyt na prednáškovú činnosť, ktorá vzbudila veľký obdiv i odpor ( L191;329).