FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Difúzia kultúry


difúzia kultúry

- proces, pri ktorom kulturne elementy spoločnosti ( inštitúcie, technické invencie, prípadne celá kultúra) prechádzajú do inej spoločnosti difúziou, t j. rozptylom zjedného alebo viacerých centier podobne ako sa šíria rôzne látky vo fyzikálnochemickom prostredí.

Kultúrna difúzia sa vždy spája s migráciou populácií, a to v smere buď od centra, alebo do centra pôvodnej východiskovej kultúry ( L217;104).