FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dielo historické


dielo historické

- je objektivizovaný vývoj historického poznania a bádania. Historické dielo je vyabstrahovaným, štylizovaným konečným produktom celého historického poznávacieho procesu, jasne postihnuteľným, evidentným faktom, ktorý poskytuje v dôsledku svojej konkrétnosti spoľahlivú základňu pre predmetnú analýzu ( L381;41).