FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Devotio moderna


devotio moderna (lat. nová zboľnos»)

- forma raného predreformačného humanizmu v 14. stor. v Čechách, odkiaµ sa ąíril na západ a na juh ( L85;217).devotio moderna>