FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dermatológia


dermatológia

- odvetvie lekárstva zaoberajúce sa všetkými chorobnými zmenami na koži, vyvolanými rôznymi vonkajšími i vnútornými príčinami, ich liečbou a prevenciou; kožné lekárstvo.