FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Demiurgos (platón)


demiurgos ( Platón)

Demiurga Platón v dialógu Timaios (28 B n) interpretuje ako staviteľa, budovateľa sveta a tvorcu svetového poriadku z chaotickej prahmoty, do ktorej vnáša poriadok podľa vzoru večných ideí.