FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Deklinácia


deklinácia

- v gramatike: skloňovanie; vo fyzike: vychylka magnetickej ihly; astronómii: uhlová vzdialenos» hviezdy od nebeského rovníka ( L163;191).