FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Definícia induktívna


definícia induktívna

- jeden zo spôsobov definovania objektov matematických a logických systémov. Spočíva v tom, že sa uvádzajú: a) východiskové alebo elementárne objekty systému; b) pravidlá alebo operácie, ktoré umožňujú z daných objektov budovať nové objekty systému. Takto sa definuje napr. prirodzené číslo v ( aritmetike) Induktivna definícia má byť úplná, t. j. jej prostriedkami sa majú definovať všetky objekty daného systému a len tieto objekty ( L53;204).