FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Dedukcia progresívna


dedukcia progresívna

- dedukcia, ktorá vychádza z axióm a odvodzovaním postupuje k teorémam. Progresívna dedukcia pripomína vodný tok, ktorý vyteká z prameňa (z axióm) ( L55;175).