FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Danosť


danosť danosť (FT)

- entita jestvujúca bez nášho pričinenia. Dôležitým druhom daností s východiskové danosti; vlastnosť toho, čo je dané

Existujú rôzne súbory daností, jedným z význačných súbrovo daností je celok predsynkriticky daného.