FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Daimonion (sokrates)


daimonion ( Sokrates)

- vnútorný hlas rozumu, akýsi vnútorný orgán, pomáhajúci človeku pri hľadaní dobra; daimonion riadi skutky človeka podľa poznania dobra. V daimonione sa prejavuje božské určenie duše (33) ( L623;24).