FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Duša (sokrates)


duša ( Sokrates)

- uschopňuje človeka byť dobrý; schopnosť byť dobrý sa však prejaví iba u človeka, ktorý k tejto schopnosti dospel rozumom a nazera (bezprostredne poznáva) podstatu dobra. Tam, kde vládne rozum, napĺňa sa duša cnosťou, tam, kde vládne nevedomosť, dochádza k mravnému úpadku Poznanie teda priamo ovplyvňuje mravné správanie sa človeka. Pri hľadaní dobra človeku pomáha daimonion (33) ( L623;24).

Prvoradou vecou človeka má byť starostlivosť o ľudskú dušu.