FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cnosť - druhy/príklady


cnosť - druhy/príklady

cnosť božská
cnosť kardinálna
cnosť teologická
cudnosť

láska

miernosť
múdrosť

nádej

odvážnosť

pokora

rozumnosť

sila
spravodlivosť

viera

zmužilosť