FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cnosť


cnosť cnosť (FT)

- súbor stálych pozitívnych morálnych vlastností osobnosti, skupiny ľudí alebo spoločnosti. Cnosť je individuálna schopnosť alebo spôsobilosť (zhrnujúca vytrvalosť a silu vôle) vzhľadom k individuálnemu správaniu zodpovedajúcemu určitým morálným normám a požiadavkám.

Protikladom cnosti je neresť.cnosť>