FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Číslica


číslica = cifra

- grafický znak, pomocou ktorého zapisujeme (vyjadrujeme) číslo a označujeme množstvo. V desiatkovej číselnej sústave sa používajú arabské číslice, znaky ktoré predstavujú čísla od jednej do deväť. Vynašli hc pravdepodobne Indovia, od nich ich prevzali Arabi; neskôr sa rozšírili do Talianska (a potom ďalej d Európy) zásluhou Leonarda Pisánskeho, ktorý ich poznal pri svojom pobye Alžírsku. Leonard Pisánsky zaviedol aj znak pre nulu ( L542;30 L159;66).



číslica>