FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cisár byzantský


cisár byzantský

- samovládca v Byzantskej ríši. Pozri: Byzatnská ríša - panovníci.