FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cicavce


cicavce lat. Mammalia

- najdokonalejšia trieda stavovcov. Vyznačujú sa neobyčajne vyvinutou nervovou sústavou a zložitou stavbou mozgu. Prevažná väčšina cicavcov rodí živé mláďatá, ktoré samice křmia mliekom. Majú stálu telesnú teplotu. Telo cicavcov je romanitého tvaru v závislosti od podmienok prostredia a spôsobu života. Patria k nim suchozemské i vodné, drobné aj najväčšie živočíchy. Cicavce majú tri vývojové stupne: najprimitívnejší stupeň tvoria cicavce vajcorodé, vyvinutejšie sú cicavce vačnaté a najdokonalejšie sú cicavce s placentou. Cicavce sa zjavili v strednej jure, ale ich búrlivý rozvoj nastal až od treťohôr po vyhynutí veľkých jašterov. Najdôležitejšie rady cicavcov: hlodavce, mäsožravce, nepárnokopytníky, chobotnatce a primáty ( L206;112).

Cicavce sú predmetom skúmania teriológie.cicavce>